Svimmelhet

Svimmelhet

Hodeplager er noe de fleste vil oppleve i løpet av livet, enten i form av hodepine, migrene eller svimmelhet. Svimmelhet er etter hodepine den vanligste helseplagen hos folk og er et symptom på at kroppens balansesystem ikke fungerer som det skal. Årsaker til svimmelhet kan være sammensatte, men kan ha både muskulære, nevrologiske eller vaskulære opphav.

Svimmelhet kan beskrives og oppleves på mange forskjellige måter: båtfølelse, karusellfølelse, ustøhet, krystallsyke, hodepine, øresus osv. Våre behandleres primære oppgave er å diagnostisere årsaken til svimmelheten og hvordan type svimmelhet det er, for deretter å utføre riktig behandling.

Behandling av svimmelhet:
• Manipulasjon (løsne ledd som har låst seg)
• Leddmobilisering (tøying av leddkapsel)
• Muskulær behandling
• Massasje teknikker
• Nervemobilisering
• Veiledning, råd og øvelser

Krystallsyken

Krystallsyke er en vanlig årsak til svimmelhet.

Balanseorganet sitter i labyrinten i det indre øret. I labyrinten er det otolitter(krystaller), disse beveger normalt på seg slik at man vet hvor man er i rommet. Otolittene kan falle inn i buegangene i labyrinten, dette vil skape feilsignaler i balanseorganet som kan gi svimmelhet. De fleste som lider av krystallsyke utløser svimmelhetsanfall når de legger seg ned/ snur seg i sengen, eller kikker opp. Det kommer ganske umiddelbart og varer i underkant av 1 minutt. Det kan føles som man snurrer i rommet eller som om rommet snurrer rundt en, også beskrevet som å kjøre karusell. I tillegg kan man bli kvalm, uvel og gi hodepine.

Du vil bli undersøkt grundig av våre terapeuter for å utelukke andre årsaker til svimmelhet. Finner vi positiv test på krystallsyke vil vi behandle deg her på klinikken. Behandlingen er som regel svært effektiv og de fleste blir bra igjen etter kun noen få behandlinger.