Hodepine

Hodepine kan kureres

Hodepine er en av våre vanligste plager, og kommer av mange forskjellige årsaker. Hodepine eller svimmelhet er noe de fleste vil oppleve i løpet av livet. Mange pasienter oppsøker våre behandlere for å finne årsaken til smertene og finne frem til riktig behandling. Noen av de vanligste hodepineformene er spenningshodepine (stressrelaterte og muskulære problemer ), cervikogen hodepine (feilstillinger i nakken), klasehodepine og migrene.

Etter en grundig undersøkelse gir vi informasjon om diagnose, årsak til smerte og hvordan dette kan behandles.

Behandling av hodepine:
• Manipulasjon (løsne ledd som har låst seg)
• Leddmobilisering (tøying av leddkapsel)
• Muskulær behandling
• Massasje teknikker
• Nervemobilisering
• Veiledning, råd og øvelser